Forsikring

Som indkøber for Vigo, er du forsikret i forbindelse med levering af varer.

Her på siden kan du læse om forsikringen og finde information om anmeldelse af evt. skade.

For hver registeret leveringsopgaver knytter der sig en obligatorisk heltids ulykkesforsikring, der dækker indkøberens tilskadekomst i forbindelse med udførelsen af leveringsopgaven med en invaliditetserstatning (menerstatning) på op til 500.000 kr.

Nærmere beskrivelse af dækningen fremgår af betingelser for kollektiv ulykkesforsikring – Vigo (PDF).

I tilfælde af skade fremsendes en udfyldt skadeanmeldelse til Alm. Brand med dokumentation fra app’en om ordre/indkøber. Skadeanmeldelsen sendes til adressen: skade.ulykke@almbrand.dk

Kontakt eventuelt Vigo på mail eller telefon: 8881 6500